Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Sloepverhuur Techum

Reservering & betaling:

De reservering is pas definitief na bevestiging door Sloepverhuur Techum.

De borg wordt binnen 24 uur weer terug gestort op het door u opgegeven rekening nummer.

Annuleren kan bij ons altijd en is kosteloos. Wel vragen wij u dit op tijd te melden zodat er niemand voor niks staat te wachten.

Dit kan door middel van WhatsApp, mail of telefonisch. 

 

Borg en verzekering:

Huurder heeft een eigen risico van € 200,00 per schadegeval.

Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden

voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Indien er schade aan de boot of aan de

inventaris is toegebracht, wordt deze schade met het borgbedrag verrekend. Bij schade door

grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld

voor de gehele schade, zij het direct, indirect, of voor vervolgschades. U dient zich te allen

tijde te houden aan de aanwijzingen van havenmeester, politie en bevoegde waterwegbeheerders.

Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van de boot en de motor.

 

Personen:

De sloepen zijn geschikt voor maximaal 6 volwassenen

Aan minderjarigen worden geen sloepen afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen. 

Het is niet toegestaan met meer dan het aantal aangegeven personen plaats te nemen inde boot of de boot anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.

 

Brandstof:

Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank Benzine mee. Dit is meer dan voldoende om de hele dag te kunnen varen. U hoeft niet zelf te tanken.

 

Vertrek en terugkeer:

Onze sloep wordt normaliter enkel voor een hele dag (09.00 t/m 17.30 uur) of avond (18.00 t/m 22.00 uur) verhuurd. Andere tijden zijn alleen in overleg mogelijk.

De vertrektijd is vermeld op uw overeenkomst, zorg dat u op tijd bent. De terugkeertijd staat eveneens vermeld op uw overeenkomst.

Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van minimaal € 25,00 voor ieder verlaat uur in rekening te brengen.

Indien de boot zo verlaat is dat de volgende huurder hiermee benadeeld wordt, heeft de verhuurder het recht de gehele borgsom in te nemen en de verdere gevolgschade te verhalen op huurder.

 

Inleveren van de sloep:

De boot wordt schoon afgeleverd en wij ontvangen deze graag schoon van u retour.

Al het afval dient in de bij aanvang uitgereikte afvalzak verzameld te worden.

Als er niemand aanwezig is bij terugkomst kunt u de boot goed vastleggen aan de steiger en de contact sleutel door de brievenbus deponeren.

Huisdieren:

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Pech onderweg:

Huurder dient de aanwijzingen en instructies van verhuurder in het geval van storingen of

schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot

schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig.

Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd, is zal deze maximaal bestaan uit een terugbetaling

van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer

te gebruiken is.